Manylion y mater

Supporting the Social Work Workforce

To provide an overview of the work being undertaken to support newly qualified social workers who’s programme of study was disrupted by COVID-19 and to provide detail of the programme of learning and development created to support social workers from their first year in practice through to experienced practitioner.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 16/10/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 3 Rhag 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Cefnogi’r Gweithlu Gwaith Cymdeithasol

Description (Welsh): Darparu trosolwg o’r gwaith a gwblheir i gefnogi gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso y mae eu rhaglen astudio wedi’i heffeithio gan COVID-19 a darparu manylion y rhaglen dysgu a datblygu a luniwyd i gefnogi gweithwyr cymdeithasol newydd ac ymarferwyr profiadol.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Supporting the Social Worker Workforce