Manylion y mater

North Wales Economic Ambition Board - Final Growth Deal

To consider Governance Agreement 2 and Final Deal Agreement for the North Wales Economic Ambitions Board prior to approval by Cabinet.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 16/10/2020

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 12 Tach 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru – Bargen Dwf Derfynol

Description (Welsh): Ystyried Cytundeb Llywodraethu 2 a Chytundeb Bargen Derfynol ar gyfer Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru cyn i’r Cabinet ei gymeradwyo.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • North Wales Economic Ambitions Board