Manylion y mater

Theatr Clwyd Transfer Proposal Report

To update on the progress to date on the programme to transfer Theatr Clwyd and Music Services from council control to a charitable trust model and the timeline and terms of transfer.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 21/10/2020

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 5 Tach 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden, Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Model Cyflenwi Amgen Ymddiriedolaeth Theatr Clwyd

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar y cynnydd hyd yma ar y rhaglen i drosglwyddo Theatr Clwyd a Gwasanaethau Cerdd o reolaeth y cyngor i fodel ymddiriedolaeth elusennol a chynnig amserlen a thelerau trosglwyddo.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Theatr Clwyd Trust Alternative Delivery Model (ADM)