Manylion y mater

School Balances

To provide the Committee with details of the closing balances held by Flintshire schools at the end of the financial year.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 21/10/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 5 Tach 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Balansau Ysgolion

Description (Welsh): Rhoi manylion i’r Pwyllgor o falansau ysgolion Sir y Fflint ar ôl cau ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • School Balances