Manylion y mater

Recovery Strategy Update

To provide oversight on the recovery planning for the Committee’s respective portfolio(s).

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 08/10/2020

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 12 Tach 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu), Uwch Reolwr, Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol, Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Diweddariad Strategaeth Adferiad

Description (Welsh): Darparu goruchwyliaeth ar gyfer cynllunio adferiad ar gyfer portffolio(s) y Pwyllgor

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Recovery Strategy Update