Manylion y mater

Regeneration overview (verbal)

To familiarise the Members of the Committee with the new additions to the Terms of Reference to include Communities First, Economic Development and Tourism Enterprise, Regeneration Partnerships,
Rural Development Plan and Visit Wales (as agreed at Committee on 21st Sept).

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 08/10/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 13 Hyd 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Trosolwg Adfywio

Description (Welsh): Ymgyfarwyddo Aelodau'r Pwyllgor â'r ychwanegiadau newydd i'r Cylch Gorchwyl i gynnwys Cymunedau yn Gyntaf, Datblygu Economaidd a Menter Twristiaeth, Partneriaethau Adfywio, Cynllun Datblygu Gwledig a Croeso Cymru (fel y cytunwyd yn y Pwyllgor ar 21 Medi).

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Regeneration overview (verbal)