Manylion y mater

Schedule of Remuneration for 2020/21

For Council to approve the schedule of remuneration for elected and co-opted Members for 2020/21 for publication, now all appointments have been made.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 02/10/2020

Angen penderfyniad: 20 Hyd 2020 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Rhestr o Gydnabyddiaethau Ariannol ar Gyfer 2020/21

Description (Welsh): I’r Cyngor gymeradwyo’r rhestr o gydnabyddiaethau ariannol ar gyfer Aelodau etholedig a chyfetholedig ar gyfer 2020/21 ar gyfer eu cyhoeddi, gan fod yr holl benodiadau wedi eu gwneud.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Schedule of Remuneration for 2020/21