Manylion y mater

Renewal of Public Space Protection Orders

To seek approval for the renewed Public Space Protection Orders following the public consultation.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 02/10/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 20 Hyd 2020 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Adnewyddu Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus

Description (Welsh): Ceisio cymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus wedi’u hadnewyddu, yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Renewal of Public Space Protection Orders