Manylion y mater

Public Services Ombudsman for Wales

To share the Ombudsman Annual Letter and provide an overview of Flintshire County Council’s caseload and performance for 2019-20

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 02/10/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 20 Hyd 2020 by Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor (Llywodraethu) ac Aelod Cabinet dros Reolaeth Gorfforaethol ac Asedau

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Description (Welsh): Rhannu Llythyr Blynyddol yr Ombwdsman a darparu trosolwg o lwyth achosion a pherfformiad Cyngor Sir y Fflint ar gyfer 2019-20

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Public Services Ombudsman for Wales