Manylion y mater

Recovery Strategy (Streetscene and Transportation Portfolio)

To provide oversight on the recovery planning for the Committee’s respective portfolio(s) and to rebuild the forward work programme for the remainder of the 2020/21 Council year with a specific focus on recovery planning.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 21 Medi 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Strategaeth Adferiad

Description (Welsh): Darparu goruchwyliaeth ar gyfer cynllunio adferiad ar gyfer portffolio(s) y Pwyllgor ac ailadeiladu’r rhaglen gwaith i’r dyfodol ar gyfer gweddill blwyddyn y Cyngor 2020/21 gyda chanolbwynt penodol ar gynllunio adferiad.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Recovery Strategy (Streetscene and Transportation Portfolio)