Manylion y mater

Recovery Strategy (Planning, Environment & Economy Portfolio)

To provide oversight on the recovery planning for the Committee’s respective portfolio(s) and to rebuild the forward work programme for the remainder of the 2020/21 Council year with a specific focus on recovery planning.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 21 Medi 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Addysg

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr, Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Strategaeth Adferiad

Description (Welsh): Darparu goruchwyliaeth ar gyfer cynllunio adferiad ar gyfer portffolio(s) y Pwyllgor ac ailadeiladu’r rhaglen gwaith i’r dyfodol ar gyfer gweddill blwyddyn y Cyngor 2020/21 gyda chanolbwynt penodol ar gynllunio adferiad.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Recovery Strategy