Manylion y mater

Renewal of Public Space Protection Orders (PSPOs)

To seek a Scrutiny recommendation to Cabinet to approve the renewal of arrangements for dog control and on street alcohol controls (PSPOs) following the recent public consultation process.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 02/10/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 13 Hyd 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Adnewyddu Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus

Description (Welsh): Gofyn i’r Pwyllgor Craffu argymell bod y Cabinet yn cymeradwyo’r trefniadau adnewyddu ar gyfer rheoli cŵn ac yfed alcohol ar y stryd (Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus) yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus diweddar.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Renewal of Public Space Protection Orders (PSPOs)