Manylion y mater

Childcare Capital Grant Update

To advise Cabinet of progress in delivering the Council’s Childcare Capital programme, including the rationale used to prioritise projects.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 09/09/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 22 Medi 2020 by Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles, Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid), Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Wybodaeth Ddiweddaraf am Grant Cyfalaf Gofal Plant

Description (Welsh): Rhoi gwybod i’r Cabinet am gynnydd o ran gweithredu rhaglen Gyfalaf Gofal Plant y Cyngor, gan gynnwys y sail resymegol a ddefnyddiwyd i flaenoriaethu prosiectau.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Childcare Capital Grant Update