Manylion y mater

Queensferry Campus – Capital investment Project

To seek approval to bridge a funding gap through additional Council capital allocation and to enter into a construction contract with Kier Construction for the capital investment project at the campus, subject to Welsh Government approval of the full business case.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 09/09/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 22 Medi 2020 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Gwasanaethau Corfforaethol, Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid), Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Campws Queensferry - Prosiect buddsoddi cyfalaf

Description (Welsh): Ceisio cymeradwyaeth i bontio bwlch ariannu trwy ddyraniad cyfalaf ychwanegol gan y Cyngor ac i ymrwymo i gontract adeiladu gyda chwmni adeiladu Kier ar gyfer y prosiect buddsoddi cyfalaf yn y campws, yn amodol ar gymeradwyaeth LlC ar gyfer yr achos busnes Llawn.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Queensferry Campus – Capital investment Project