Manylion y mater

Ysgol Castell Alun - Capital Investment Project

To seek approval to enter into a construction contract with Wilmott Dixon construction for the capital investment project at the school funded through the Council’s capital programme.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 09/09/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 22 Medi 2020 by Cabinet

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden, Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid), Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Ysgol Castell Alun - Prosiect buddsoddi cyfalaf

Description (Welsh): Ceisio cymeradwyaeth i ymrwymo i gontract adeiladu gyda chwmni adeiladu Wilmott Dixon ar gyfer y prosiect buddsoddi cyfalaf yn yr ysgol wedi’i ariannu trwy raglen gyfalaf y Cyngor.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Ysgol Castell Alun - Capital Investment Project