Manylion y mater

Terms of Reference of the Committee

To receive the terms of reference of the new Committee as agreed by Council.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 25 Medi 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Pennaeth Gwaesanaethau Democrataidd

Adran: Governance

Title (Welsh): Cylch Gorchwyl y Pwyllgor

Description (Welsh): Cael cylch gorchwyl y Pwyllgor newydd fel a gytunwyd gan y Cyngor.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Terms of Reference of the Committee