Manylion y mater

Bus Network Review Update

To provide an update on the progress for reintroducing Local Transport Arrangements.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 09/09/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 22 Medi 2020 by Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Yr Wybodaeth Ddiweddaraf am yr Adolygiad o’r Rhwydwaith Bysiau

Description (Welsh): Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cabinet am gynnydd ailgyflwyno'r Trefniadau Cludo Lleol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Bus Network Review Update