Manylion y mater

Revised Consultation Process for the Progression of Traffic Regulation Orders and Welsh Government Grant Funded Schemes

To seek approval for the revised consultation process associated with local transport schemes as a result of the restrictions due to the current emergency.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 09/09/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 22 Medi 2020 by Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Proses ymgynghori ddiwygiedig ar gyfer cynnydd y Gorchmynion Rheoleiddio Traffig a’r cynlluniau sydd wedi’u hariannu gan grantiau Llywodraeth Cymru.

Description (Welsh): Ceisio cymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer y broses ymgynghori ddiwygiedig sy’n gysylltiedig â chynlluniau cludo lleol o ganlyniad i’r cyfyngiadau yn dilyn yr argyfwng presennol.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Revised Consultation Process for the Progression of Traffic Regulation Orders and Welsh Government Grant Funded Schemes