Manylion y mater

Private Sector Disabled Facilities (DFG) Grant Policy - Authority to apply variation to policy

 

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: For Determination

Notice of proposed decision first published: 26/08/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 22 Medi 2020 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Dai

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Assets

Title (Welsh): xPolisi Grant Cyfleusterau i'r Anabl y Sector Preifat – Awdurdod i Weithredu Amrywiad i’r Polisi

Description (Welsh): Y Cabinet i gymeradwyo’r dull arfaethedig o hwyluso Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl y Sector Preifat y tu hwnt i gyfyngiad statudol Cymru o £36K.

Dogfennau

  • Private Sector Disabled Facilities (DFG) Grant Policy- Authority to apply variation to policy