Manylion y mater

Updated Pay Policy Statement for 2020/21

All local authorities are required to publish their Pay Policy Statement by April annually. The Pay Policy Statement presented within this report is the eighth annual Statement published by Flintshire County Council.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 25/08/2020

Angen penderfyniad: 20 Hyd 2020 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Uwch Reolwr, Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Datganiad Diwygiedig ar Bolisiau tal ar gyfer 2020/21

Description (Welsh): Mae'n ofynnol bod bob cyngor yn cyhoeddi eu Datganiad ar Bolisiau Tal erbyn mis Ebrill bob blwyddyn. Y Datganiad ar Bolisiau Tal a gyflwynir yn yr adroddiad hwn yw'r wythfed Datganiad blynyddol a gyhoeddwyd gan Gyngor Sir y Fflint.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Updated Pay Policy Statement for 2020/21