Manylion y mater

Internal Audit Annual Report

To inform members of the outcome of all audit work carried out during 2019/20 and to give the annual Internal Audit opinion on the standard of internal control, risk management and governance within the Council.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/08/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 9 Medi 2020 by Pwyllgor Archwilio

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Archwilio Mewnol

Adran: Governance

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol

Description (Welsh): Rhoi gwybod i’r aelodau am ganlyniad yr holl waith archwilio a gynhaliwyd yn ystod 2019/20 a rhoi’r farn Archwilio Mewnol flynyddol ar safon rheolaeth fewnol, rheoli risg a llywodraethu yn y Cyngor.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Internal Audit Annual Report