Manylion y mater

Renewal of Public Space Protection Orders

To seek a recommendation from Scrutiny to commence a public consultation exercise in order to renew Public Space Protection Orders (PSPOs)

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 03/07/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 13 Gorff 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant), Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Adnewyddu Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus

Description (Welsh): Ceisio argymhelliad gan y Pwllgor Craffu i ddechrau ar ymarfer ymgynghori er mwyn adnewyddu Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Renewal of Public Space Protection Orders