Manylion y mater

Housing Rent Income

Provide members with the latest rent arrears analysis

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 03/07/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 7 Gorff 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Dai

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Assets

Title (Welsh): Incwm Rhent Tai

Description (Welsh): Rhoi’r newyddion diweddaraf i aelodau am ddadansoddiad ôl-ddyledion rhent

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Housing Rent Income