Manylion y mater

Financial Procedure Rules

To approve the Financial Procedure Rules.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 02/10/2020

Angen penderfyniad: 20 Hyd 2020 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Rheolau Gweithdrefn Ariannol

Description (Welsh): Cymeradwyo'r Rheolau Gweithdrefn Ariannol

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Financial Procedure Rules