Manylion y mater

Interim Revenue Budget Monitoring Report 2020/21

To provide details of the known risks and issues for 2020/21 for the Council Fund and Housing Revenue Account.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 06/04/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 14 Gorff 2020 by Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a’r strategaeth cludiant rhanbarthol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Monitro Cyllideb Refeniw (Dros Dro) 2020/21

Description (Welsh): I ddarparu manylion risgiau a materion allweddol sy’n berthnasol i sefyllfa alldro’r gyllideb refeniw ar gyfer 2020/21 ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Revenue Budget Monitoring 2018/19 (Interim)