Manylion y mater

Approval of Responses to Deposit LDP Consultation Comments, and Agreement to submit the Plan for Examination

 

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Deleted

Notice of proposed decision first published: 06/04/2020

Report Type: Strategic;

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Cymeradwyo Ymatebion i Ymgynghoriad Dogfen CDLl i'w Harchwilio gan y Cyhoedd, a chyflwyno’r Cynllun i’w Archwilio

Description (Welsh): Cafodd y CDLl ei archwilio gan y cyhoedd mewn ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 30 Medi a 22 Tachwedd 2019, a chyflwynwyd nifer fawr o sylwadau a gwrthwynebiadau gan aelodau o’r cyhoedd a phobl eraill oedd â diddordeb yn y Cynllun. Mae swyddogion wrthi’n llunio ymatebion i bob sylw a gafwyd ac mae angen i’r Cabinet a’r Cyngor Llawn eu cymeradwyo rhag ofn y byddant yn golygu fod angen diwygio’r Cynllun neu beidio. Yn yr un modd, ar ôl i’r ymatebion gael eu cymeradwyo, mae’r Cabinet a’r Cyngor angen cytuno i gyflwyno’r Cynllun i’r Arolygiaeth Gynllunio i’w Archwilio.