Manylion y mater

Joint Procurement Service Annual Report 2019/20

To receive a performance update report on the Joint Procurement Service with Denbighshire County Council.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 06/04/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 15 Rhag 2020 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol y Gwasanaeth Caffael ar y Cyd 2019/20

Description (Welsh): Adroddiad ar gynnydd perfformiad y Gwasanaeth Caffael ar y Cyd gyda Chyngor Sir Ddinbych.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Joint Procurement Service Annual Report 2019/20