Manylion y mater

School Modernisation – 21st Century Schools Capital Programme

To update members on the School Modernisation Programme.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 09/03/2020

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 17 Maw 2020 by Cabinet

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Moderneiddio Ysgolion - Rhaglen Gyfalaf Ysgolion yr 21ain Ganrif

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ar y Rhaglen Moderneiddio Ysgolion

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • School Modernisation – 21st Century Schools Capital Programme