Manylion y mater

Review of Member/Officer Protocol

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Deleted

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 05/03/2020

Adran: Governance

Title (Welsh): Adolygu Protocol Aelodau / Swyddogion

Description (Welsh): Ystyried y newidiadau a argymhellwyd gan y Pwyllgorau Safonau a Chyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd i’r Protocol Aelodau/Swyddogion fel rhan o adolygiad parhaus o’r Cyfansoddiad.