Manylion y mater

Review of Member/Officer Protocol

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 14 Hyd 2020 by Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Cyswllt: Tracey Cunnew E-bost: tracey.cunnew@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Adolygu Protocol Aelodau / Swyddogion

Description (Welsh): Ystyried y newidiadau a argymhellwyd gan y Pwyllgor Safonau i’r Protocol Aelodau/Swyddogion fel rhan o adolygiad parhaus o’r Cyfansoddiad.

Penderfyniadau

Agenda items