Manylion y mater

Biodiversity & Ecosystem Resilience Duty Delivery Plan II

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Deleted

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 05/03/2020

Report Type: Operational;

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Cynllun Cyflawni Dyletswydd Bioamrywiaeth a Gwytnwch Ecosystemau II

Description (Welsh): I’r aelodau gytuno ar yr 2il gynllun gyda gweledigaeth, amcanion a chamau gweithredu wedi’u hadolygu.