Manylion y mater

North East Wales Homes Limited

That Cabinet approve amendments to North East Wales Homes rules (articles of association) to allow more independent directors on the board and remove the provision for a Council Officer Director.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 17 Maw 2020 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Cartrefi Gogledd Ddwyrain Cymru Cyfyngedig

Description (Welsh): Bod y Cabinet yn cymeradwyo’r addasiadau i reolau Cartrefi Gogledd Ddwyrain Cymru (erthyglau cymdeithasiad) i ganiatáu mwy o gyfarwyddwyr annibynnol ar y bwrdd a thynnu’r ddarpariaeth o Swyddog Gyfarwyddwr y Cyngor.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • North East Wales Homes Limited