Manylion y mater

Digital Projects in Schools

To provide Members with information on the Digital Projects being carried out in Schools across Flintshire.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 05/03/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 19 Maw 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Prosiectau digidol mewn Ysgolion

Description (Welsh): Darparu gwybodaeth i Aelodau ar y Prosiectau Digidol sy’n digwydd mewn ysgolion ledled Sir y Fflint.

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Digital Projects in Schools