Manylion y mater

Learner Outcomes

To provide Members with a final summary of learner outcomes in secondary schools following the national verification process

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 05/03/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 19 Maw 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Deilliannau Dysgwyr

Description (Welsh): Darparu crynodeb i Aelodau o ddeilliannau dysgwyr mewn ysgolion uwchradd yn dilyn y broses ddilysu genedlaethol

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Learner Outcomes