Manylion y mater

The Maintenance of Water Courses and Ditches

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 4 Mai 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Cynnal a chadw cyrsiau dŵr a ffosydd

Description (Welsh): Rhoi eglurhad o gyfrifoldebau cynnal a chadw priffyrdd, ffosydd a chyrsiau dŵr.

Dogfennau

  • The Maintenance of Water Courses and Ditches