Manylion y mater

NEWydd Business Plan

To present the NEWydd three year business plan (2020/21 to 2022/23) for consideration, review and endorsement

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 05/03/2020

Explanation of anticipated restriction:
The report contains commercially sensitive information belonging to a third party and the public interest in not revealing the information outweighs the public interest in revealing the information.

Mae'r adroddiad yn cynnwys gwybodaeth fasnachol sensitif sy'n perthyn i drydydd parti ac mae budd y cyhoedd o beidio â datgelu'r wybodaeth yn bwysicach na budd y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 16 Maw 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Gwasanaethau Corfforaethol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Cynllun Busnes NEWydd

Description (Welsh): Cyflwyno cynllun busnes tair blynedd NEWydd (2020/21 i 2022/23) ar gyfer ei ystyried, adolygu a’i gefnogi

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau