Manylion y mater

Tenancy Management Policy

To consider the Tenancy Management Policy which covers tenants’ right to succession

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 05/03/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 11 Maw 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Polisi Rheoli Tenantiaeth

Description (Welsh): Ystyried y Polisi Rheoli Tenantiaeth sy’n cynnwys hawl y tenant i olyniaeth

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Tenancy Management Policy