Manylion y mater

School Modernisation - The School Standards and Organisation (Wales) Act 2013 - Lixwm School Re-designation

To provide details of the responses received during the objection period to re designate Lixwm Community Primary School to a Voluntary Aided.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 17 Maw 2020 by Cabinet

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Moderneiddio Ysgolion – Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 – Ail-ddynodi Ysgol Licswm

Description (Welsh): Rhoi gwybod i’r Cabinet am yr ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod gwrthwynebu i ail-ddynodi Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm yn Ysgol a Gynorthwyir yn Wirfoddol

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • School Modernisation - School Standards and Organisation Act 2018 - Lixwm School Re-designation