Manylion y mater

Flintshire Local Development Plan - Update on progress and position with the Plan's timetable

To provide an overview of the main issues raised by respondents to the recent public consultation exercise relating to the Flintshire Deposit LDP, and to agree the Councils’ response.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 05/03/2020

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 16 Meh 2020 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Cynllun Datblygu Lleol Sir y Fflint – ymateb i’r materion a godwyd yn dilyn ymgynghoriad ar y Cynllun i’w Archwilio gan y Cyhoedd

Description (Welsh): Rhoi trosolwg o’r prif faterion a godwyd gan ymatebwyr i’r ymarfer ymgynghori cyhoeddus diweddar mewn perthynas â CDLl Sir y Fflint i’w Archwilio gan y Cyhoedd, a chytuno at ymateb y Cyngor

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Flintshire Local Development Plan – response to matters raised following consultation on the Deposit Plan