Manylion y mater

Domestic Energy Programmes

To provide an update on the approaches taken to tackling fuel poverty in Flintshire.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 05/03/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 17 Maw 2020 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Rhaglenni Ynni Domestig

Description (Welsh): Rhoi diweddariad am y dulliau a gymerwyd i fynd i’r afael â thlodi tanwydd yn Sir y Fflint.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Domestic Energy Programmes