Manylion y mater

Certification of Grants and Returns 2018/19

To inform Members of the grant claim certification by Wales Audit Office for the year ended 31 March 2019.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 05/03/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 9 Medi 2020 by Pwyllgor Archwilio

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Tystysgrif Grantiau a Ffurflenni 2018/19

Description (Welsh): Hysbysu Aelodau o'r ardystiad hawl grant gan Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Certification of Grants and Returns 2018/19