Manylion y mater

Wales Audit Office (WAO) Audit Plan 2020

To review the Wales Audit Plan for 2020 for the Council and the Clwyd Pension Fund which sets out the proposed audit work for the year along with timescales, costs and the audit teams responsible for carrying out the work.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 05/03/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 9 Medi 2020 by Pwyllgor Archwilio

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Cynllun Archwilio Swyddfa Archwilio Cymru 2020

Description (Welsh): Mae Swyddfa Archwilio Cymru, sy’n archwiliwr allanol y Cyngor, wedi paratoi cynnal archwiliad ar gyfer 2020 i’r Cyngor a’r Cronfa Bensiynau Clwyd, sydd yn gosod eu gwaith archwilio arfaethedig ar gyfer y flwyddyn ynghyd ag amserlenni, costau a’r timau archwilio sydd yn gyfrifol am gyflawni’r gwaith.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Wales Audit Office (WAO) Audit Plan 2020