Manylion y mater

External Regulation Assurance

To endorse the summary of all external regulatory reports received during 2018/19 along with the Council’s responses.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 05/03/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 9 Medi 2020 by Pwyllgor Archwilio

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Sicrwydd Rheoleiddio Allanol

Description (Welsh): Cefnogi’r crynodeb o’r holl adroddiadau rheoleiddio allanol a dderbyniwyd yn ystod 2018/19 ynghyd ag ymateb y Cyngor.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • External Regulation Assurance