Manylion y mater

Petitions received at Council

To inform Council of the outcomes of petitions which have been submitted over the past year.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 19/03/2020

Angen penderfyniad: 27 Chwe 2020 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Deisebau Sydd Wedi dod i law'r Cyngor

Description (Welsh): Rhoi gwybod i’r Cyngor am ganlyniadau deisebau sydd wedi cael eu cyflwyno dros y flwyddyn ddiwethaf.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Petitions received at Council