Manylion y mater

Annual Review of the Code of Corporate Governance

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 5 Maw 2020 by Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Cyswllt: Lisa Brownbill E-bost: lisa.brownbill@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Adolygiad Blynyddol o'r Cod Llywodraethu Corfforaethol

Description (Welsh): Derbyn y Cod Llywodraethu Corfforaethol diwygiedig i’w gynnwys yng Nghyfansoddiad y Cyngor.

Penderfyniadau

Agenda items