Manylion y mater

Council Fund Revenue Budget 2020/21 Stage Three Post-Settlement

To update on the Council Fund Revenue Budget 2020/21 following receipt of the Welsh Local Government Provisional Settlement in December

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 31/01/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 18 Chwe 2020 by Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a’r strategaeth cludiant rhanbarthol, Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Cyllideb Refeniw Cronfa’r Cyngor 2020/21 - Cam Tri Ôl-setliad

Description (Welsh): Rhoi diweddariad am Gyllideb Refeniw Cronfa’r Cyngor 2020/21 ar ôl derbyn Setliad Dros Dro Llywodraeth Leol Cymru ym mis Rhagfyr.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Council Fund Revenue Budget 2020/21 Stage Three Post-Settlement