Manylion y mater

Recovery of Costs Following Damage to the Highway Network

To inform Scrutiny of the process to recover costs following damage to the highway network.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 31/01/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 11 Chwe 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Adennill Costau yn Dilyn Difrod i’r Rhwydwaith Priffyrdd

Description (Welsh): Hysbysu Craffu o’r broses i adennill costau yn dilyn difrod i’r rhwydwaith priffyrdd

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Recovery of Costs Following Damage to the Highway Network