Manylion y mater

Council Fund Revenue Budget 2020/21 Stage Three Post-Settlement

To set a legal and balanced budget for 2020/21 on the recommendation of Cabinet.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 31/01/2020

Angen penderfyniad: 18 Chwe 2020 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Cyllideb Refeniw Cronfa’r Cyngor 2020/21 - Cam Tri Ôl-setliad

Description (Welsh): Rhoi diweddariad am Gyllideb Refeniw Cronfa’r Cyngor 2020/21 ar ôl derbyn Setliad Dros Dro Llywodraeth Leol Cymru ym mis Rhagfyr.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Council Fund Revenue Budget 2020/21 Stage Three Post-Settlement