Manylion y mater

Council Plan 2019/20 Quarter 3 Monitoring

To review the progress made against the priorities of the Council Plan 2019/20

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 31/01/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 18 Chwe 2020 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Monitro Chwarter 3 Cynllun y Cyngor 2019/20

Description (Welsh): Cefnogi’r cynnydd a wnaed yn erbyn blaenoriaethau Cynllun y Cyngor 2019/20.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Council Plan 2019/20 Quarter 3 Monitoring