Manylion y mater

Overview of the joint working between Environmental Health and Pest Control

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 31/01/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 4 Mai 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Trosolwg o’r cydweithio rhwng Iechyd Yr Amgylchedd a Rheoli Plâu

Description (Welsh): Amlygu i'r Aelodau'r cydweithio a gyflawnwyd rhwng Iechyd Yr Amgylchedd a Rheoli Plâu

Dogfennau

  • Overview of the joint working between Environmental Health and Pest Control